خریدار باید اسناد زیر را به ما بدهند تابرای آنها بتوانیم گشایش اعتبار نماییم.

پروفرما ای که در زمان ثبت سفارش توسط وزارت بازرگانی مهر شده باشد

بیمه نامه باربری

تعهد نامه ورود، ترخیص، ارائه برگ ترخیص کالاهای خریداری شده از خارج

تعهد نامه نوسانات نرخ ارز

تعهد نامه حذف بازرسی چنانچه کالا مشمول استاندارد اجباری نباشد

ثبت سفارش در سامانه ثبتارش

فرم تقاضای گشایش اعتبار

داشتن حساب جاری و اعتبار سنجی حساب متقاضی

سپس بانک پیش پرداخت را می دهد و یک شماره 8 رقمی به اعتبار اسنادی اختصاص می دهد ومتن اعتبار اسنادی ( متن اعتباراسنادی در واقع ترجمه فرم درخواست گشایش اعتبار می باشد که در آن تعهدات فروشنده و اسنادی که باید ارائه بدهد نوشته می شود ، به نوعی دستورالعمل خریدار به بانک است)LC TEXT رادر فرمت سوئیفت برای بانک تعیین شده ارسال و سپس آن بانک مبلغ را به فروشنده ابلاغ مینماید. در صورتی که فروشنده متن اعتبار را نپذیرد درخواست اصلاح اعتبار را می دهد.

واریز و تسویه اعتبار اسنادی SETTELEMENT

در صورتی کهپرداخت با اعتبار اسنادی انجام شود ، بانک به عنوان مالکرسمیکالا در بارنامه مشخص می شود. و بعد از تسویه حساب بانک بارنامه را که سند مالکیت کالاست، ظهر نویسی نموده و مالکیت را به متقاضی اعتبار یا خریدار منتقل می کند. از آنجایی کهنرخارز ثابتنیست، نرخ ارز در روز معاملهاسناد ملاکتسویه حساب می باشد. در اعتبار اسنادی مدت دار، نرخارز در سر رسید پرداخت ، ملاک تسویه می باشد.

بانک پس از دریافت اسناد طی 5 روز بانکی فرصت رسیدگی به اسناد را دارد.وبانک کارگزار و بانک گشاینده هریک حداکثر 5 روز بانکی از ارائه اسناد فرصت دارند تا مشخص کنند اسناد ارائه شده مطابق با شرایط اعتبار است.

بانک ها بر اساس اسناد عمل می کنند نه کالا و خدمات و هنگامی که بانک تائید کننده اسناد ارائه شده را منطبق با شرایط اعتبار تشخیص بدهد باید اسناد را پرداخت نماید یا معامله نموده

نکاتمهم در اسناد ارائه شده برای اعتبار اسنادی

حداقل یک نسخه از اصل هر سند که در شرایط اعتبار درج شده باید ارائه گردد

سیاهه بازرگانی باید به همان ارزی باشد که در شرایط اعتبار ذکر شده

جهت گشایش اعتبار اسنادی با 09122848754 تماس بگیرید تا راهنمایی لازم را به شما بدهیم.

از آنجایی که فاکتور در گمرک الکترونیکی گردیده، اظهار کنندگان در بخش ضمیمه اسناد اطلاعات فاکتور را به صورت مجزا وارد می کنند و نیازی به بارگذاری اسناد نیست فقط باید در هنگام ثبت فاکتور الکترونیک ، نوع معامله و نحوه انتقال ارز را مشخص نمود و شماره اعتبار اسنادی را ثبت کرد.

انواع گشایش اعتبارات اسنادی

  • گشایش اعتبار اسنادی ارزی
  • گشایش اعتبار اسنادی دیداری (نقد) : در اینجا نحوه انتقال ارز به گونه ای است که بخشی از مبلغ به عنوان پیش پرداخت درزمان گشایش اعتبار  از مشتری دریافت می شود و مابقی زمان تحویل اسناد توسطبانک در قالب تسهیلات تامین می شود
  • گشایش اعتبار اسنادی مدتدار : کلیه وارد کنندگان، اعم از تولیدی و تجاری که قصد واردات مواد اولیه، قطعات یدکی،ماشین آلات خطوط تولیدی را دارند می توانند اقدام به گشایش اعتبار اسنادی با استفاده از خطوط اعتباری بین بانکی(REFINANCE) بنمایند.
  • گشایش اعتبار اسنادی داخلی – ریالی: در بخش های تولیدی (صنعتی و معدنی، کشاورزی)، خدماتی و بازرگانی کاربرد دارد.
  • گشایش اعتبار اسنادی یوزانس

اصلی ترین اسناد در اعتبار اسنادی

1-بارنامه 2-سیاهه تجاری 3-گواهی مبدا ساخت 4-سیاهه حمل5-گواهی بازرسی بین الملل

مدارک مورد نیاز برای گشایش اعتبار اسنادی :

اشخاص حقوقی

اسانامه ثبت شرکت

آخرین روزنامه رسمی

اعضای هئیت مدیره و صاحبان امضا

صورت جلسه هیات مدیریت مبنی بر موافقت اخذ اعتبارات

صورتهای مالی شرکت و گزارش حسابرسی توسط حسابدار رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی

کپی مجوز فعالیت یا پروانه بهره برداری

آمار تولید و فروش درسه سال گذشته و پیش بینی تا پایان سال

اشخاص حقیقی

جواز کسب

اظهارنامهمالیاتی

صورت حساب سود و زیان در 3 سال گذشته

میزان تولید و فروش در 3 سال گذشته

فرم ثبت سفارش از وزارت بازرگانی

بیمه نامه که مبلغ کرایه حمل در کل مبلغ کالا اعمال شده باشد

پروفرما

برگ ترخیص کالاهای خریداری شده از خارج

کارت بازرگانی

برنامه توجیهی دریافت تسهیلات

میزان تولید و فروش در 3 سال گذشته

گزارش بودجه عملیاتی

جهت هماهنگی برای گشایش اعتبار اسنادی با 09122848754 تماس حاصل نمایید.

شرایط  و روش های پرداخت

  • پیش پرداخت یا نقدی
  • اعتبارات اسنادی
  • اسناد در مقابل پرداخت یا قبول بروات ارزی
  1. بروات ساده
  2. بروات اسنادی

پیش پرداخت

در این روش کل بهای پول را فروشنده کالا اول می گیرد و حاضر به ریسک نیست.

مکانیسم اعتبار اسنادی (LC)

روش اعتبار اسنادی (LC)  یک روش معمول در تمامی تجارت ها است.وقتی در مورد اعتبار اسنادی (LC)  سخن می گوییم،ممکن است بین تاجران سوالات بسیاری پیش بیاید.اینکه اعتبار اسنادی (LC)  چیست؟اعتبار اسنادی (LC)  چگونه کار می کند؟چند نوع اعتبار اسنادی (LC)  داریم؟کدام یک از انواع اعتبار اسنادی (LC)  برای صادرکنندگان کالا امن تر است؟کدام یک از انواع اعتبار اسنادی (LC)  برای وارد کنندگان کالا امن تر است؟چگونه تحت اعتبار اسنادی (LC)  دوره ی اعتباری به خریدار می دهد؟آیا محصولات بلافاصله با اعتبار اسنادی (LC)  حمل می شوند؟